fbpx

Times Higher Education 泰晤士高等教育世界大學排名 2023

泰晤士高等教育世界大學排名2023 《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,簡稱THE),原名《泰晤士高等教育增刊》(The Times Higher Education Supplement,簡稱THES),是世界知名國際高等教育的報刊,每年均會發表世界大學排名。

五個到步後需要處理的事

五個海外升學到步後需要處理的事 如果有留意我哋為大家列出五個海外升學出發前需要準備的事 ,相信家長學生們已經準備好出發前需要處理的事。當一切準備就緒後,購買機票後,就可以展開海外讀書的旅程。今天就讓我們分享我們認為五個重要的海外升學到步後需要處理的事。

五個海外升學出發前需要準備的事

五個海外升學出發前需要準備的事 隨着各公開考試都已經發出成績,相信大部份同學都已經收到申請學校所發出的取錄,同學亦應該已經決定接受哪一間學校的學位。當決定入讀的學校後,就需要準備入學的手續,今天就分享我們認為最重要的五個海外升學出發前需要準備的事情。

DSE放榜 | 而家先決定去外國讀書仲趕唔趕得切?

而家先決定去外國讀書仲趕唔趕得切

DSE成績塵埃落定,JUPAS亦經已放榜,而英國A-Level亦會於8月18日發放成績,代表2021/2022學年真正踏入尾聲。 如果而家先決定喺嚟緊嘅9月去外國升讀大學,究竟仲趕唔趕得切?

新鮮出爐| QS世界大學排名2023

QS世界大學排名2023 QS世界大學排名(QS World University Rankings),是由教育組織Quacquarelli Symonds所發表的年度世界大學排名。QS排名是其中一個比較通用及多人參考的大學排名,主要是綜合評估各大學在下列6個方面的表現,然後對大學的整體表現作出綜合評價。 最新2023年度的世界大學排名由美國麻省理工學院(MIT)連續第11年成為世界第一;英國方面,劍橋大學和牛津大學分別為英國第一和第二。澳洲第一和第二則為澳洲國立大學和墨爾本大學。在選擇學校時,大家不妨參考各院校的表現。

[海外升學] 最多可以申請幾多間海外院校?

最多可以申請幾多間海外院校? 喺準備申請海外院校嘅時候,同學和家長都會有疑問,是不是如果我能夠多申請幾間海外院校,就可以增加入讀理想院校的機會?但係究竟可以同時報幾多間海外院校?下文將會為大家簡單介紹。

五個海外升學前需要考慮的因素

五個需要考慮海外升學的因素 對於考慮海外升學的因素呢個問題,很多學生和家長都感到不知所措,應該小學留學?中學留學? 還是大學留學? 其實並不能一本通書睇到老。需要根據個人狀況,家庭背景,而作出決定。 對於我們的角度,我們覺得最重要是先搞清楚留學嘅目的: 例如要入世界排名前50嘅大學、要將英文程度提升到母語一樣、訓練學生獨立、甚或是為了移民。每一個目的都會直接影響學生幾時出國留學的時機。 今天就讓我們分享我們認為最重要的五個需要考慮海外升學的因素。

國際學生重返紐西蘭最新安排

國際學生重返紐西蘭最新安排

當澳洲各州份都開始安排國際學生陸續返澳,咁係隔離嘅紐西蘭又點呢? 紐西蘭教育部就在2022年2月公佈關於讓國際學生入境紐西蘭的最新安排,初步先會讓5000名就讀高等院校的國際學生在2022年4月入境紐西蘭學習。

海外留學電話營運商列表

常見流動電話營運商列表 現今科技發達,智能電話已是海外留學生必要的溝通工具。只要有網絡,就能與相隔兩地的家人朋友聯絡。也正因為如此,家長學生往往都希望選擇更可靠的電訊供應商。為了方便家長學生進行比較,本網站把英國,澳洲,加拿大和紐西蘭的電訊供應商羅列出來,讓家長學生在出發前自行比較。

海外升學展一覽

Study Abroad Expo Exhibition Seminar

海外升學展一覽 我哋為大家搜集城中各升學展覽及講座資料,希望可以方便大家揀選適合自己的活動去參加。

Times Higher Education (THE) 泰晤士高等教育世界大學排名 2022

泰晤士高等教育世界大學排名 《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,簡稱THE),原名《泰晤士高等教育增刊》(The Times Higher Education Supplement,簡稱THES),是一份英國出版的高等教育報刊。

Translate »