fbpx

英國大學聯招 | UCAS申請基本教學

英國大學聯招UCAS申請基本教學

UCAS申請英國大學必讀 雖然UCAS一月報名限期已過,雖然部分學科及學校已經截止報名,但係英國有超過100多間大學及專上院校,未遞交申請的同學唔使擔心,大家如果希望在九月入讀英國的大學,UCAS系統仍然開放接受新申請,所以有意入讀英國大學的同學仍然可以把握時間辦理申請手續,本文章亦會介紹如何通過UCAS報讀英國大學的程序與須知。

DSE放榜 | 而家先決定去外國讀書仲趕唔趕得切?

而家先決定去外國讀書仲趕唔趕得切

DSE成績塵埃落定,JUPAS亦經已放榜,而英國A-Level亦會於8月18日發放成績,代表2021/2022學年真正踏入尾聲。 如果而家先決定喺嚟緊嘅9月去外國升讀大學,究竟仲趕唔趕得切?

DSE放榜 | 放榜前要準備及考慮的事

放榜前要準備及考慮的事

仲有唔夠一個月就放榜,代表大家即將要脫離中學生身份,面對前路你會點樣選擇? 係呢個時候,大家都應該已經對放榜之後嘅前路有初步已經想法同埋規劃,如果仲未開始,就應該趁仲有時間做足資料搜集同埋盡快規劃好放榜後嘅發展。

Translate »