fbpx

免除公開考試入讀香港/世界名牌大學 – 加拿大篇

公開考試絕對係學生升學嘅絆腳石,因壓力而表現唔好嘅學生絕對非常可惜。但係大家有無想過唔考公開考試都可以入讀世界不同嘅名校?如果有嫁話,加拿大高中課程(OSSD)絕對幫到你,不但免公開考試,又獲得世界各地大學嘅認可。

正所謂「一試定生死」,公開考試對於絕大部分嘅學生黎講絕對唔係一件開心嘅事,考得好固然係好事,考得唔好嘅話又要浪費一年時間讀橋梁課程。因此,不同國家都為留學生提供有一些免公開考試嘅課程,常見嘅有Foundation (大學預備課程) 。但係foundation係國際上嘅認受性始終唔算太高,大部分都不能跨國家申請大學,因此今日為大家介紹下加拿大高中課程(Ontario Secondary School Diploma -OSSD)既能免除公開考試,又能以單一成績申請唔同國家(包括英美澳紐加)嘅大學。

加拿大嘅OSSD課程絕對可以用「自己掌握自己嘅命運」,申請大學唔係睇公開考試嘅成績,而係睇Year 12裡面嘅6門學分課嘅成績。每一門學分課程並不是由單一考試黎組成,一般學分課程組合為 30%校內期末考試,70%平時成績。換而言之,平時嘅課堂測驗、演講、小組報告、課堂表現、論文等等,均納入評分標準裡面,因此學生絕對不能鬆懈。每個學期初,學校都會把課程大綱、評分標準等資料發放給學生,因此學生務必熟讀,清楚了解每一個學科嘅要求。

加拿大高中課程(OSSD)兩大優勢:

1. 免公開考試

高中成績以 校內考試(約30%)+ 平時成績 (約70%)所組成,並不會出現公開考試。

2.認受性高

由於加拿大高中課程嘅認受性非常高,加拿大中學嘅畢業生基本上能申請世界各地嘅大學(包括以non – jupas翻香港)。

因此,對於一些係公開考試而表現不佳嘅學生,不妨考慮下加拿大嘅中學課程,不但能免除公開考試,又能獲得世界認可嘅中學畢業證書。

*如果想了解更多關於OSSD嘅資料,請參閱安大略省高中文憑 – OSSD 加拿大篇 (1)

以上資料僅供參考,請參閱官方網站了解詳情。

更多升學資訊

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »