fbpx

魁北克省申請大學前必讀課程 – 加拿大篇

魁北克省 (Quebec)係加拿大一個比較特別嘅省分,該省會以法語為官方語言之一,個別院校亦會以法語為主要授課語言。此外,魁北克省嘅教育體制跟加拿大其他省分略有不同,中學教育為5年制 (初中3年,高中2年),高中畢業後若想升讀大學,學生則需要入讀DCS Pre – University Programme或 DCS Technical Programme,最後才能申請大學。

魁北克省教育制度:

*圖片來源:Canadian Information Centre官方網站

學生於魁北克省完成5年制嘅中學課程後,若想升讀大學學士課程,學生需先入讀當地嘅公立學院 (CEGEP) 修讀兩年制大學預科課程 (Pre University Programme),然後再花3年時間完成大學學士學位。

魁北克省公立學院

CEGEP為魁北克省教育制度嘅一個特色,為學生提供中學與大學之間嘅橋樑課程,其學分被國際承認。CEGEP為學生提供兩個種類嘅課程 DCS Technical 及 DCS Pre – University。

DCS Pre – University Programme

Pre University Programme為兩年制課程,專門為想攻讀學士學位嘅學生而設;假若學生選擇呢個課程,均有兩個途徑入讀大學。

完成大學預科課程第一年嘅學生,他們可申請加拿大外省大學一年級或外國院校。

完成大學預科課程第二年嘅學生,他們可申請加拿大外省大學二年級或外國院校。

*大學預科課程第二年嘅程度相等於加拿大其他省份嘅大學一年級,所以畢業生亦能申請其他國家嘅學士課程。某部分院校更能進行學分互換操作,縮短畢業所需時間。

DCS Technical Programme

Technical Programme為三年制課程,為想盡快投入職場嘅學生而設,由於院校課程跟市場有密切關係,對其畢業生就業機會有所保障。當然呢類課程亦能用於申請大學學士課程,不過建議報讀前先行查閱心儀大學嘅錄取要求。

以上資料僅供參考,請參閱官方網站了解詳情。

更多升學資訊

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »